Yhteishakuaika alkaa olla käsillä ja monella nuorella on edessään tilanne, jossa on tehtävä isoja valintoja oman tulevaisuuden suhteen. Ei ole harvinaista, että valintatilanne tuntuu jopa ahdistavalta, jos sitä paljon puhuttua ja mainostettua omaa juttua ei ole vielä löytynyt.


Miten oman ammatillisen polun alkupäätä voisi sitten lähteä etsimään? Tiedon merkitys korostuu myös ammatinvalinnassa ja opiskeluvaihtoehtojen harkinnassa. Jotta päätöksenteko olisi helpompaa, on hyödyllistä hankkia mahdollisimman paljon tietoa opiskelusta ja työskentelystä eri aloilla. Eri alojen sisältä saattaa löytyä yllättäviäkin mahdollisuuksia opintojen sisältöön sekä valmistumisen jälkeisiin työtehtäviin. Tietoa aloista ja tutkintojen sisällöistä löytyy tietysti eri oppilaitosten nettisivuilta. Lisäksi kannattaa tutustua eri alojen ammattikuvauksiin (esimerkiksi Työmarkkinatorin Ammattitieto-osio on hyvä väline tähän). Hyvä vaihtoehto on hyödyntää omaa lähipiiriä ja kysellä eri aloilla toimivilta ihmisiltä heidän työstään. Oppilaitosten tutustumismahdollisuudet ovat valitettavasti nyt korona-aikana rajoitetut, mutta moni oppilaitos on tuottanut erinomaista videomateriaalia, joka antaa alavaihtoehtoja pohtivalle arvokasta tietoa.


Aivan yhtä tärkeää on hankkia tietoa myös omasta itsestään. Opiskelu ja työnteko motivoi pitkäaikaisesti silloin, kun omat perustarpeet tulevat tyydytetyksi ja kun saa toimia omien arvojen eli elämän tärkeiden asioiden mukaisesti. Ja toisaalta, opiskelu ja työnteko voi olla hyvin turhauttavaa ja siihen on hyvin hankala motivoitua silloin, jos joutuu jatkuvasti toimimaan omia perustarpeitaan ja arvojaan vastaan. Omia perustarpeita ja arvoja voi olla kuitenkin yllättävän hankala tunnistaa ilman toimivia työkaluja ja oikeaan osuvia kysymyksiä.

Olen käyttänyt ohjaus- ja valmennustyössäni RSMP koulumotivaatioprofiilia (Reiss School Motivation Profile®) jo useamman kymmenen nuoren kanssa ja poikkeuksetta nuoret ovat kokeneet saavansa koulumotivaatioprofiilin avulla lisää ymmärrystä omasta itsestään ja vahvistusta oman suunnan löytymiseen. Moni nuori on kokenut purkukeskustelussa jopa ahaa-elämyksiä sen suhteen, miksi kokee jonkun asian elämässään niin tärkeäksi ja toisaalta saanut selityksiä sille, miksi jotkut asiat tuntuvat hankalalta. Nuoret ovat kokeneet hyväksi sen, että omat motiivit näkyvät konkreettisesti taulukkona, jolloin niiden tiedostaminen ja sanoittaminen on huomattavasti helpompaa.


Koulumotivaatioprofiili muodostuu siten, että nuori arvioi 128 väittämän paikkaansapitävyyttä omalla kohdallaan ja vastausten perusteella muodostuu yksilöllinen koulumotivaatioprofiili. Profiilissa tarkastellaan 16 eri elämän perustarvetta ja tarpeen intensiteetti eli voimakkuus kertoo siitä, minkälaiset asiat nuorta motivoivat ja toisaalta myös sen, mitkä eivät motivoi. Jokainen näistä 16 perustarpeesta käydään perusteellisesti läpi nuoren kanssa käytävässä purkukeskustelussa. Motiivit vaikuttavat luonnollisesti myös monella muulla elämänalueella kuin opiskelussa ja työssä, mutta mikäli nuori kaipaa vahvistusta ja tukea urasuunnitteluun, purkukeskustelu voidaan käydä erityisesti siitä näkökulmasta. Keskustelussa pohditaan yhdessä nuoren kanssa sitä, minkälaiset alat olisivat hänen näkökulmastaan niitä, joissa hänelle tärkeät perustarpeet toteutuvat.


Koulumotivaatioprofiili toimii siis hyvänä lisänä oppilaitosten tarjoamalle opinto- ja uraohjaukselle. Se tarjoaa nuorelle voimaannuttavaa, yksilöllistä ohjausta, jossa keskitytään ainoastaan hänen ajatuksiinsa, toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Koulumotivaatioprofiili kulkee nuoren mukana koko loppuelämän ja siihen voi palata muissakin elämän valintatilanteissa, kun kaipaa vahvistusta päätöksentekoon.


0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *